Lid worden?

Vanaf halverwege januari 2013 zijn wij gestart met het werven van (aspirant) leden van de coöperatie.
Deze campagne zal gepaard gaan met de nodige berichten op deze website en in de media.

Als lid van de coöperatie betaal je een kleine jaarlijkse vergoeding van 100 euro. Wanneer de huurkosten van de opslagruimte daar aanleiding toe geeft kan dit worden verhoogd. Dit zullen de leden van de coöperatie beslissen.

Het doel is om minimaal 100 kunstenaars te organiseren in de coöperatie.

Gedurende de projectfase wordt toegewerkt naar  zelfvoorziening en groei van 100 naar 200 deelnemende kunstenaars. Rondom de genoemde activiteiten en activeringsprojecten zullen inkomsten worden gegenereerd. Gezien het innovatieve karakter en de startup fase verwerken we deze nog niet in de begrotingsschets. Deelnemende kunstenaars zullen een percentage (tot max. bedrag) van de verkopen die via de Euregio-Bank der Kunst worden gerealiseerd teruginvesteren/afdragen aan de bank. Hoogte van dit percentage/bedrag zal in overleg worden vastgesteld.

Zoals bekend hebbben wij een startsubsidie ontvangen van de provincie Limburg. Hiernaast zullen we ons inspannen om nog meer funding founders aan ons te binden.

Wil je al aangeven dat je lid wil worden als kunstenaar, klik dan hier (link in voorbereiding). Je kunt ons ook een mail sturen: bankderkunst@gmail.com 

Ook sponsoren kunnen ons via deze link financieel steunen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten